Grunden & andra byggtips

Fyrkantiga Växthus

Alla av våra fyrkantiga växthus behöver en sockel eller mur att fästa konstruktionen på. Det är viktigt att grundens yttermått är korrekta, se nedan.

Krav på grunden

Växthus

Dessa krav gäller oavsett om växthuset ska stå i marknivå eller på mur. För de hus som ska stå i marknivå brukar vi rekommendera att använda slipers eller en låg gjuten klack som sockel.

 • Sockelns yttermått (Bredd, gavel x Längd) måste vara enligt nedan

24 m² – Bredd 5,19 m x Längd 4,77 m

40 m² – 5,19 x 7,87 m

64 m² – 5,19 x 12,52 m

105 m² – 5,19 x 20,27 m

 • Bredden på sockeln skall vara 21 cm (eller minst 19 men då sticker fästen ut något på insidan)
 • Dörröppningen är 150 cm, centrerad på gaveln
 • Sockeln måste vara helt vågrät, här finns ingen felmarginal.
 • Kryssmät för att kontrollera att vinklarna är 90 grader i alla hörn.
 • Marken inuti växthuset och runt måste vara hyfsat jämn så det går att stå säkert med en stege när glasen monteras.
 • Det behövs ca en meters fritt utrymme runt växthuset då man glasar taket.

Eftersom markförhållanden är olika överallt rekommenderar vi alltid att rådgöra med någon byggkunnig innan ni bygger grunden.

Även om ni ska bygga konstruktionen i markhöjd rekommenderas att gräva så att ni kan grunda med tjälbrytande dräneringsgrus eller liknande. På detta lägger ni antingen en sockel av slipers eller gjuter en armerad klack.

Bredden på sockeln bör vara 21 cm, det går att gå ner till 19 cm men då krävs att man borrar nya hål i växthusets fästen och dessa kommer att sticka utanför grunden på insidan. Det är inte svårt att borra nya hål med en vanlig metallborr.  Om ni väljer att mura upp en grund eller gjuta en sockel rekommenderar vi att sätta fast en rejäl planka ovanpå. Den fästs enkelt med expander bult och bör vara minst 4,5 cm tjock. Detta underlättar montering av fästena avsevärt. Observera att plankan ska vara tryckimpregnerad eller bestå av annat rötbeständigt material.

Grund av slipers

Exempel på slipers på hårdgjord yta

När ni bygger en förhöjd mur kom då ihåg att dörrarna löper på skenor som ska fästas i murens nederkant snarare än på konstruktionsgavelns nederkant. Det är då viktigt att dörrarna kan löpa fritt vid varje sida om dörröppningen och därför får ingen del av grunden sticka ut utanför sockelplåten där man fäster gavelprofilerna. Det krävs också några cm under tröskeln för att dörren ska löpa fritt och för att det ska gå att komma åt att skruva fast skenorna. Dörröppningen ska vara max 150 cm bred.

Om ni bygger en putsad mur bör ni tänka på att sätta dropplåt på både insida och utsida (dock inte vid dörrarna då dessa måste kunna löpa fritt, se ovan). Kondensen som rinner längs med rutorna kan bli avsevärd. Det kan vara bra att kontrollera att toppen på muren har lite fall utåt så vattnet rinner ut den vägen och ut på dropplåten. Observera att fallet inte får vara för stort så att fästena lutar. Någon mm räcker.

Exempel dropplåt under skyddsplåt. Notera att plåtkanten här bör försänkas för att inte skyddsplåten ska få fall inåt.

Exempel dropplåt under sockelplåt. Notera att kanten på dropplåten här bör försänkas för att inte sockelplåten ska få fall inåt.

Exempel på heltäckande dropplåt på murad grund

Exempel på heltäckande dropplåt på murad grund

Denna bild ger exempel på hur grunden kan byggas upp. Vi rekommenderar att tala med någon byggkunnig om vad som passar era förutsättningar.

Denna bild ger exempel på hur grunden kan byggas upp. Vi rekommenderar att tala med någon byggkunnig om vad som passar era förutsättningar.

Olika exempel på hur man kan fästa en dropplåt på muren. Tänk bara på att skjutdörrarna inte får hindras av plåten.

Olika exempel på hur man kan fästa en dropplåt på muren. Tänk bara på att skjutdörrarna inte får hindras av plåten.

 Hjälp! Min grund är för kort/smal

Ibland blir inte grunden som man tänkt. Det går att låta sockelplåtarna sticka ut någon cm utanför sidorna. Det viktiga är att triangelfästen har bra fäste och att glaset (som står längst in på varje plåt) står med en fast yta under plåten (gäller även på gavlarna). Det går bra att borra nya hål i triangelfästena för att säkerställa att det är ordentligt fastskruvade. Alternativt kan ni sätta en planka (min 19 cm bred x 4,5 cm tjock) på grunden och låta denna sticka ut över kanten. Dock bör ca 3/4 av triangelfästena stå ovanför fast grund.

Hjälp! Min grund är för lång/bred

Detta är svårare. Vid mindre fel går det att låta den gavel som inte har en dörr ligga en cm längre ut än normal. Det går också att dra i sockelplåtarna när man skruva fast dem så att varje sektion blir några mm bredare, ex 77.7 snarare än 77.5 cm. Är grunden någon cm för bred brukar det gå att montera i alla fall även om det brukar behövas lite mer kraft för att få sektionerna att passa på fästena. Det blir då kraftigare spänningar i fästena så skruva fast dem ordentligt!

Är det större fel, flera cm, får man antingen fasa av kanterna på grunden så att sockelplåtarnas kanter kan sticka ner, alternativt sätta på en planka på grunden så att rätt mått åstadkoms. Dock bör man då komplettera med en dropp-plåt för att hindra att vatten rinner ner på grunden. Har man då försänkt dörr kan det vara nödvändigt att förskjuta dörren utåt så den inte hindras att öppnas, längre skruv och brickor behövs då.  Ett sista alternativ är att helt enkelt bocka plåtarnas överhäng så det blir helt rakt. Också här rekommenderar vi att komplettera med dropp-plåt och dessutom skapa ett litet fall utåt så att vattnet rinner rätt.

Grunden till Lustväxthus

Lustväxthus 8-kant & 9-kant

Lustväxthusen på 11 och 15 m² har en medföljande sockel och behöver endast en plan, hårdgjord yta för att monteras.

 • Den hårdgjorda ytan ska vara helt plan och vågrät. Annars måste man justera sockeln med kilar så att den är vågrät men var då beredd på att det blir glipor under om underlaget ej är vågrätt.
 • Markytan inuti växthuset och en meter utanför måste vara hyfsat slät så att det går att stå säkert för att hantera glasskivorna. En stege måste kunna stå stadigt inne i växthuset när man skruvar fast glasen och tak-plåtarna.
 • Det behövs ca 1 meters fritt område utanför växthuset för att kunna montera takglaset.
Grunden för 9-kant

Grunden för 9-kant

Grunden för 8-kant

Grunden för 8-kant

 

 

 

 

 

 

 

 

Lustväxthus 12-kant & 11-Kant

Det större lustväxthuset på 27 & 25 kvadratmeter kräver en sockel, exempelvis träslipers på en frostsäker grusyta.

 • Sockeln  ska vara helt plan och vågrät.
 • Sockeln bör vara 15 cm bred.
 • Sockeln bör vara ca 50 mm hög.
 • Markytan inuti växthuset och en meter utanför måste vara hyfsat slät så att det går att stå säkert för att hantera glasskivorna. En stege måste kunna stå stadigt inne i växthuset när man skruvar fast glasen och tak-plåtarna.
 • Det behövs ca 1 meters fritt område utanför växthuset för att kunna montera takglaset.

Förslagsvis gräver man ner slipers eller bjälkar i dräneringsgrus på samma sätt som för de rektangulära husen, se bild. Varje sida ska vara 1584 mm med en vinkel på 15 grader. Grunden är lite mindre än själva växthuset så man har lite marginal att justera sockelplåtarna. Sockeln bör vara minst 20 mm hög för att man ska kunna montera dörr m.m. (Det är angivet 50 mm på bilden nedan men det räcker med 20 mm)

12kant-grund-deljerad

 Att tänka på när ni planerar ert växthus

Ta er tid att fundera på vad ni vill göra i ert växthus redan när ni planerar att göra grunden.

Hur ska ni odla? Ska ni odla i jordbäddar eller ha krukor/baljor/pallkragar? Fördelen med det sistnämnda är att det är lätt att byta jorden när den måste förnyas.

Träd och buskar? Har ni tänkt plantera en vinstock eller ett litet fikonträd? Då kan det vara lämpligt att göra en försänkning så att rötterna inte breder ut sig för grunt och skadar grunden. Ett betongrör nergrävt ca 50 cm  och fyllt med jord ger rötterna möjlighet att söka sig neråt. Det brukar gå att få kantstötta betongrör nästan gratis och sedan kapar man till dem med stenklinga på en vinkelslip. Eller bygg en låda utan botten i rötbeständigt trä.

Vilket golv ska ni ha? Plattor eller marktegel – vilket grundarbete måste ni göra då? Grus och odlingsbäddar – tänk på att ni kanske ska lägga ner lite dräneringsslang.

El & Vatten? Det är en stor fördel att ha både el och åtminstone sommar- vatten i växthuset. Även om ni inte planerar att dra in el eller vatten så kan ni ändå ge er själva den möjligheten i framtiden. Lägg ner en grov plastslang (typ diam. 5 cm) eller ett par kraftiga PVC slangar under grunden. De går alltid att gömma om ni inte ska använda dem direkt men underlättar om ni senare ändrar er.

Försäkring? Vår garanti gäller som beskrivs i villkoren men olyckor kan alltid hända. Tänk på att många försäkringsbolag inte försäkrar växthus men gärna lusthus och uterum. Ibland gör det skillnad vad man kallar saker.

Träd utanför – träd kan visserligen hjälpa till att skugga växthuset men kan också blåsa omkull. Det är billigare att ha skuggväv.

Bygglov – I stadsplanerat område krävs bygglov för våra växthus över 15 kvadratmeter. Tänk på att vissa kommuner kräver att man har säkerhetsglas för växthus som byggs i nära anslutning till hus (fast ibland är det bättre att inte fråga). Ska ni använda växthuset för något offentligt ändamål, ex kafé?  Då kan det krävas säkerhetsglas i väggarna.

Reglerna kring Attefalls hus (25 kvm) är lite oklara och verkar variera från kommun till kommun.

Inredning – Det går lätt att sätta upp olika sorters inredning, exempelvis linor för skuggväv, hyllor, stödlinor för klängerväxter. Det går att lossa en enstaka bult åt gången och sedan skruva fast ett litet vinkeljärn eller en ståltrådsögla. Vips har ni ett fäste för något. Det går också att borra hål i spetsen på omegaprofilerna och fästa något på insidan med en lång bult, se hur dörrskenorna är fästa i överkant. På så sätt kan ni fästa till exempel hyllkonsoler, det finns ställbara för sluttande väggar. Ett litet hål borrat i profilerna försvagar inte hållfastheten nämnvärt. Tänk dock på att man inte kan sätta upp hyllor och krokar så att tung vikt belastar endast en profil.

Profilerna i gavelns tak och väggar (de sk dubbel-omega) är starkare och kan vara ett bra ställe att sätta upp linor för skuggväv eller för att binda upp tomater. Men det går inte att belasta dem hur mycket som helst. Ställen där flera profiler möts klarar mer än om man fäster mitt på en enkel profil.

Kraftiga magneter också bra för att hänga upp lättare föremål och väv. Det finns magneter med krock i handeln, exempelvis biltema eller jula.

Exempel på fäste, i detta fall för en gardin i nocken

Exempel på fäste, i detta fall för en gardin i nocken

 

Att byta till kanaplast

Det går att byta från glas till kanalplast i våra våra fyrkantiga växthus med några mindre ingrepp på växthuset:

 1. Utöver de vanliga glasklämmorna bör man ”limma” fast kanalplastskivorna på profilen längs med långsidorna. Vi brukar använda neutral silikon (kontrollera med färghandeln att det inte är en typ som fräter på eller missfärgar galv).
 2. Det krävs andra bleck längst ner på taket.
 3. Vill man ha extra stöd under takrutorna får man beställa till profiler och borra håll för dessa i takprofilerna. Det är numera standard på våra ordinarie kanalplasthus.
 4. De krävs lite extra bockningsarbete för att få in kanalplasten under nockprofilen. Även här bör man täta med lite silikon.
 5. Listen som håller glaset på vädringsfönstren kommer att sticka upp 6 mm högre än glaset (för det är 10mm kanalplast istället för 4 mm glas) så ni får borra om hålen som håller fast listen.
Uppdaterar…
 • Inga produkter i varukorgen.